Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 Hướng dẫn số 14/HD-PGDĐT, ngày 06/02/2022 Hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đồng Hỷ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022 06/07/2022
2 Kế hoạch tự đánh giá năm học 2020 - 2021 06/07/2022
3 Biểu 08. Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo , cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học Trại cau, đầu năm học 2021 - 2022 06/07/2022
4 Biểu 07. Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học Trại cau, đầu năm học 2021 - 2022 06/07/2022
5 Biểu 06. Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2021 - 2022 06/07/2022
6 Biểu 05. Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học Trại Cau, năm học 2021 - 2022 06/07/2022
7 Quyết định về việc công nhận cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019 06/07/2022
8 Kế hoạch thực hiện công khai trong hoạt động của nhà trường năm học 2020 - 2021 06/07/2022
9 Kế hoạch thực hiện công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường chuẩn Quốc gia 06/07/2022
10 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán các loại quỹ ngoài ngân sách năm học 2020 - 2021 06/07/2022
11 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 06/07/2022
12 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách đầu năm 2021 06/07/2022
Tin đọc nhiều
Liên kết website