Giải thể thao Viên chức, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Hỷ năm học 2022 - 2023