Trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch virus nCoV, để các con có thể tiếp tục học và không bị lãng quên kiến thức đã học các bậc phụ huynh nên cho các con học online và làm bài kiểm tra theo các link sau:
     1. Học online trên sách mềm: https://www.sachmem.vn/
     Cách đăng kí tài khoản trên sách mềm: https://www.youtube.com/watch?v=sPZobHmAWE4
     2. Có thể cho các con tự làm bài kiểm tra tại nhà:
     https://tuyensinh247.com/corona-o-nha-hoc-cung-tuyensinh247-nha-r452.html
     Bài tập kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit: https://drive.google.com/drive/folders/1PmEbyq3IVWdvMXuNmIm57nULKmjOuuas
     Bài tập Tiếng Anh lớp 4: https://drive.google.com/drive/folders/1-s36R589V6uOHBQc9opEkQpmqCD7t-G2
     Bài tập Tiếng Anh lớp 3: https://drive.google.com/drive/folders/19P1ERQ3hbnTu6O0vGaunhYanD3HMSA3Z