Sau những giờ học văn hóa tập trung và căng thẳng thì cô và trò lớp 4B cùng nhau thư giãn qua giờ học ngoại khoá. Các em được tham gia lao động, vệ sinh góp phần bảo vệ khuôn viên, trường lớp xanh - sạch - đẹp.

Sau đây là 1 số hình ảnh: