Thực hiện công văn số 61/PGDĐT-CMTHCS ngày 26/2/2021 của Phòng Giáo dục Đào tạo về việc thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại. Ngày 01/3/2021 học sinh trường Tiểu học Trại Cau đã đi học trở lại sau kì nghỉ dịch và kì nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 trong điều kiện bình thường mới, phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

     Các em đề rất hân hoan, vui mừng vì được tới trường, được gặp lại bạn bè nhưng cũng không quên nhiệm vụ phòng, chống dịch bện Covid-19. Tất cả cán, bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh khi đưa con đến trường đều thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch như: Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cachs, khai báo y tế, ...