Ngày 05/5/2022 học sinh trường TH Trại Cau tham gia thi Đấu trường Toán học Vioedu cấp tỉnh.