Thực hiện kế hoạch số 618/KH-PGDĐT ngày 30 tháng 11năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2020 - 2021.

Trường Tiểu học Trại Cau đã thành lập đoàn dự thi gồm: Bà Lê Thị Thúy Quỳnh - Hiệu trưởng -  trưởng đoàn, Bà Ngô Thị Nhạn - Phó Hiệu trưởng - Phó trưởng đoàn và các thành viên là giáo viên dự thi gồm có: Bà  Nguyễn Thị Bích Hạnh, Bà Phạm Thị Hoan, Lê Thị Hồng, Hà Thị Oanh.

Về nội dung và hình thức dự thi năm nay có phần thay đổi so với các năm học trước đó là: Các thí sinh tham gia thi sẽ không thi lý thuyết mà thực hành thi trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy.

Trong thời gian từ ngày 13/01/2021 đến ngày 20/01/2021 các thí sinh trường Tiểu học Trại Cau đã hoàn thành phần thi của mình và đạt kết quả: Đạt đoàn nhì với 03 GV đạt loại giỏi và 01 GV đạt loại xuất sắc.

Có được kết quả đó là sự nỗ lực, phấn đấu hết mình của chính các GV dự thi và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đồng nghiệp trong nhà trường.

Hình ảnh của hội thi: