Ngày 27/4/2022 em Nguyễn Vũ Tùng Chi đại diện cho lớp 1B tham gia thi thuyết trình trong "Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam" năm 2022 Với bài thơ "Ngày hội trường em". Chất giọng ấm áp, truyền cảm và nội dung phù hợp yêu cầu cùng sự thể hiện xuất sắc em Chi đã đạt giải nhất Hội thi.

Hình ảnh: