Thực hiện nhiệm năm học 2021 - 2022, Ngày 27/4/2022 lớp 3B có 3 em tham dự thi "Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam". Bằng sự cố gắng, nỗ lực các em đã dinh về cho lớp 1 giải Nhì và 2 giải Ba. 

Sau đây là 1 số hình ảnh: