Chất lượng giáo dục là một vấn đề luôn được xã hội quan tâm vì tầm quan trọng hàng đầu của nó đối với sự nghiệp phát triển đất nước nói chung và sự nghiệp phát triển nền giáo dục Việt Nam nói riêng.

     Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là một giải pháp quản lí chất lượng nhằm đưa ra những kết quả tin cậy bằng cách kiểm soát các điều kiện, quá trình tổ chức giáo dục thông qua những tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số ở các lĩnh vực cơ bản của hệ thống giáo dục cũng như của các cơ sở giáo dục.

     Ngày 14/11/2019, để hỗ trợ thực hiện tốt hơn công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, Phòng GDĐT Đồng Hỷ tổ chức tập huấn phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Đồng Hỷ. Nhằm thay thế phương pháp thủ công, truyền thống thu thập minh chứng và tổng hợp số liệu bằng tay. Phần mềm KĐCL sẽ tổng hợp tự động số liệu và báo những những tiêu chuẩn đạt hoặc chưa đạt cần bổ sung tiếp, rút ngắn và tiết kiệm thời gian khi thực hiện.

     Tham gia buổi tập huấn gồm: Đại diện Phòng GDĐT, chuyên viên kĩ thuật Viettel và đại diện các trường THCS, Tiểu học, Mầm non trong huyện.

     Được sự phân công của Hiệu trưởng: Bà Ngô Thị Nhạn – Phó hiệu trưởng; Bà Lê Thị Hồng – Giáo viên phụ trách tiêu chuẩn; Bà Hà Thị Oanh – Thư kí hội đồng thi đua; Bà Lý Thị Giang – Nhân viên thư viện phụ trách công nghệ thông tin đã tham dự buổi tập huấn đầy đủ, nghiêm túc và hiệu quả.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn: