Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-PGDĐT ngày 26/02/2021 của Phòng GDĐT về việc Tổ chức Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh giỏi năm học 2020-2021.

Trường TH Trại Cau đã thành lập Đoàn dự thi gồm Đ/C Lê Thị Thúy Quỳnh - Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn; Đ/C Ngô Thị Nhạn - Phó hiệu trưởng làmPhó đoàn và Đ/C Nguyễn Thị Mai - GV TPT Đội là Thí sinh dự thi.

       Ngày 22/04/2021 Đoàn dự thi đã tham dự Khai mạc Hội thi tại Nhà đa năng trường PTDTNT THCS Đồng Hỷ và Đ/C Nguyễn Thị Mai thi trình bày biện pháp vào chiều ngày 22/04/2021.