Mặc dù dịch bệnh Covid - 19 phức tạp và kéo dài nhưng cũng ko thể làm gián đoạn việc học tập của cô và trò trường Tiểu học Trại Cau. Với hai hình thức dạy và học trực tiếp kết hợp trực tuyến tuy khó khăn đôi chút nhưng nỗ lực của cô và trò đều hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học của mình. Cô  trò thực hiện tốt 5k trong công tác phòng chống dịch covid -19. 

Sau đây là một số hình ảnh: