Thực hiện nhiệm vụ của Chuyên môn PGD huyện Đồng Hỷ . Ngày 25, 26 tháng 4 năm 2022 trường TH Trại Cau tham dự lớp tập huấn Iplay tại sở Giáo dục Thái Nguyên đầy đủ, đúng thành phần và đạt kết quả cao. 

Sau đây là một số hình ảnh: