Ngày 11/5/2022, trường Tiểu học Trại Cau tổ chức cho học sinh khối 1, 2, 3, 4 kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt cuối học kì II. 

Một số hình ảnh: