Ngày 03/10/2022, trường tiểu học Trại Cau, phối hợp với trường THCS Trại Cau và Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Trại Cau, tổ chức khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022" tại trường THCS Trại Cau với chủ đề: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19”.

     Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Một số hình ảnh của Lễ khai mạc: