Trường TH Trại Cau luôn chú trọng công tác vệ sinh môi trường và chăm sóc vườn hoa cây cảnh để tạo khuôn viên xanh - sạch - đẹp. Thành quả là những bông hoa dưới bàn tay chăm sóc của tập thể CB, GV, NV và HS nhà trường đã bung lụa, tỏa hương và khoe sắc dưới nắng vàng rực rỡ.