Phần mềm có ưu thế vượt trội về chất lượng file flash.