Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam Sáng ngày 27/4/2022. Trường Tiểu học Trại Cau đã tổ chức các hoạt động thi thuyết trình cảm nhận về cuốn sách em yêu, vẽ tranh giới thiệu và trưng bày sách tại liên đội. Nhằm khơi dậy văn hóa đọc cho đội viên và thiếu nhi. 

Sau đây là một số hình ảnh của hoạt động: