Nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh ,tạo môi trường an toàn cho các em học sinh trong trường học.Sáng ngày 29/4 liên đội trường Tiểu học Trại Cau đã tiến hành công tác vệ sinh trường lớp,lau sát khuẩn các phòng học để chuẩn bị đón các em học sinh trở lại trường.

Trên đây là một số hình ảnh cuả hoạt động: