Thực hiện và phát huy quyền làm chủ của trẻ em trong nhà trường. Năm học 2021 - 2022, Liên đội trường Tiểu học Trại Cau thường xuyên thực hiện việc tuyên truyền về Luật trẻ em 2016 và các kĩ năng tuyên truyền, tư vấn, phòng chống xâm hại trẻ em tới các em học sinh cán bộ Đội, và giáo viên phụ trách Đội.  Đồng thời, xét đề nghị của GV Tổng phụ trách, nhà trường cũng đã ra quyết định thành lập và hoạt động của Tổ tư vấn tâm lý học đường, kịp thời phát hiện tư vấn và hỗ trợ trẻ em. Hòm thư Điều em muốn nói cũng phát huy vai trò trong việc  lấy ý kiến của trẻ em, phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

Một số hình ảnh: