Sau hai ngày thi với ba nội dung: Thi trình bày biện pháp, nghiệp vụ, năng khiếu. Đ/c Nguyễn Thị Mai - GV làm TPT Đội trường TH Trại cau đã đạt GV làm TPT Đội giỏi cấp huyện năm học 2020 - 2021.

Một số hình ảnh của hội thi: