Được sự nhất trí của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đồng Hỷ ngày 11/9/2020 công an huyện Đồng Hỷ đã về trường tiểu học Trại Cau tuyên truyền cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh về Luật giao thông đường bộ, trong buổi tuyên truyền đại diện nhà trường, các ban ngành đoàn thể đã thực hiện ký cam kết an toàn giao thông. 

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi tuyên truyền: